Menu

English (UK)

Content

Качество, Здраве, Безопасност

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е съвременна фирма, която се стреми да изпълнява бързо, точно и качествено възложените договори и поръчки. Компанията цели  да удовлетвори напълно изискванията на клиента, произвеждайки продукт в съответствие с изискванията на БДС и международно установените норми и осигурявайки качествено гаранционно и след гаранционно обслужване. Всичко това бива реализирано чрез безкомпромисно поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Ние създаваме такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа. Създаваме предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите, посетителите и други свързани с дейността лица. Винаги спазваме нормативно определените национални изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.

 

 

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация