Menu

Bulgarian (BG)

Content

Райкомерс с плакет за принос в развитието на Хидротехническия факултет при УАСГ

На връх 70-та годишнина на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия Райкомерс Конструкшън ЕАД получи благодарствен плакет за принос в реализацията на кадрите и развитието на факултета. На специална среща с представители на бизнеса и съсловни организации деканът доц. д-р инж. Ирина Костова сподели за предизвикателствата и новостите в обучението и благодари за множеството програми, които се реализират съвместно.

Честването на годишнината на Хидротехническия факултет на УАСГ започна с официално откриване, гост лекции и презентации на фирмите спонсори на събитието. За Райкомерс Консрукшън представянето беше поверено на инж. Димитър Петков, който е възпитаник на този факултет. Висшето училище събра представители на различни поколения хидроинженери на празничен коктейл и концерт.

На 8 ноември в рамките на честването се провежда и научна конференция с гост лектори от Австрия, Сърбия, Босна и Херциговина, Русия.

    

Log In or Register