Menu

Bulgarian (BG)

Content

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Във връзка с изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.008-1622 по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Наименование на проекта: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Описание на проекта: Проектното предложение на “Райкомерс Конструкшън” ЕАД включва дейности, насочени към усъвършенстване на добрите и здравословни условия на труд в предприятието. Работодателят предвижда да въведе мерки, които да допринесат за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот на служителите. Акцент ще бъде поставен върху практиките за удължаване професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 год). Предвидените мерки ще включват въвеждане на гъвкави форми на заетост и следващата от тях промяна в системата на заплащане на труд. Планирано е осигуряването на средства за колективна защита и ЛПС, които да подобрят условията на труд и професионалния и здравен статус на засегнатите работници и служители. За да осигури комфорт и добра работна среда за работещите на открити обекти, работодателят ще закупи и оборудва контейнер, предназначен за отдих и хранене. Продължителността на проекта ще бъде 17 месеца.

 

Цели и резултати на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобрение на работната среда в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

 

Обща стойност на проекта: 422 477,22 лв.  

 

Размер на БФП: 80 %  

 

Съфинансиране от ЕСФ: 287 284,51 лв.

 

Национално съфинансиране: 50 697,27 лв.

 

Начална дата: 22.05.2017 г.

Крайна дата: 22.10.2018 г.

 

Шеста национална конференция по ОПОС и ПРСР

На 22 Ноември се проведе Шестата национална конференция по ОПОС и ПРСР, организирана от Камара на Строителите в България и Българска Асоциация по Водите.

На събитието присъстваха водещи специалисти от бранша.

Инж. Благой Козарев и Ина Йорданова изнесоха Презентация на тема: „Стандартизирани типови документи по ОПОС 2014-2020“.

"Ние не сме разработили само стандартизирани договори, а целият пакет от документи, който е необходим по ОП „Околна среда". Това заяви инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и зам. –председател на БАВ по време на Шестата национална конференция „ОПОС и ПРСР“, организирана от КСБ и БАВ и с медийното партньорство на в. „Строител“.

„Тези документи бяха разработени съвместно с колегите от МОСВ. Самата документация е доста подробна и обемна и в няколко последователни броя на в. „Строител“ ще я публикуваме“, обясни инж. Козарев.

Blagoi-Kozarev

 

 

 

 

Откриване на чешма в гр.Костинброд

На 10 Септември 2016 г. от 10.00 ч. в градинката „Д-р Никола Чилов“ започна официална церемония за откриване на новата чешма, подарък от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд поздрави присъстващите, след което бе осъществен водосвет с отец Дамян и накрая се пристъпи към прерязване на лентата. На събитието присъстваха още г-жа Росица Иванова – областен управител на Софийска област, г-н Никола Нитов – управител на „ВиК София-област“ ЕООД, инж. Иван Моллов – Изпълнителен директор на фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – гр. Костинброд, служители на общинска администрация гр. Костинброд и много граждани.

„Новата придобивка е подарък за нашата община от фирмата, която беше водеща за изграждането на воден цикъл гр. Костинброд. Чешмата не случайно е разположена тук, защото благодарение на общинския съвет, градинката в която се намира, носи името на д-р Никола Чилов. Той е създателят на завода, одухотворил е сърцето на гр. Костинброд, дал е препитание на много домакинства.“ Кметът добави, че има голями амбиции за тази част на града. Тук ще бъде изграден модерен културен център. Цел е сградата на старата баня да претърпи мащабна реконструкция. В нея ще се намира художествена галерия, музейна експозиция, кръжоци и ще бъде предоставена възможност на хората на изкуството да творят.

Чешмата символизира водния цикъл на града. Идеята за нея дойде от предишният кмет на община Костинброд – г-н Милен Димитров, към настоящ момент общински съветник. В разговори с фирмите, осъществили водния цикъл и най-вече с фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД отбелязваме впечетляващо финала на водния цикъл в гр. Костинброд.

Г-жа Росица Иванова благодари за поканата да участва в поредния прекрасен празник в община Костинброд и добави, че това е „черешката на тортата“ в проекта за изграждане на воден цикъл гр. Костинброд.

Един труден проект за гр. Костинброд остава в миналото като изпитание и за общината и за фирмите изпълнители.

   

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД отпразнува своя юбилей


През 2016 г се навършват 25 години от създаването на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. По този повод, на 17 юни колективът на фирмата отпразнува своя юбилея с голямо празненство в с. Паталеница. Над 400 човека, служители, роднини и приятели на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се събраха на стадиона в селото където отбелязаха годишнината.

Събитието бе открито от генералния директор на фирмата инж. Благой Козарев, който прозинесе кратко приветствено слово. Специално за тържеството бе дошъл и кметът на Пазарджик г-н Тодор Попов, който поздрави „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД по случай юбилея. Приветствено слово произнесе и основателят на фирмата инж. Петър Козарев.

Организиран бе футболен мач между два отбора, съставени от служители на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. След изпълнението на дузпи победил стана Синият отбор. Специално за празненството бяха приготвени традиционните Паталенски агнета на чеверме. За доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър „Хебър“.

    

Combined application of two trenchless technologies in order to overcome the unfavourable geological condition

Снимка 1. Съществуващо положение

Despite the well-known advantages of the trenchless technologies for installation of pipes, the companies implementing this method commonly face many challenges because of the on site geological conditions. It was exactly such an interesting case that Raicommerce Construction JSC engineering team faced.

Description of the task

The company has been consulted in relation with an unsuccessful attempt for trenchless installation of Ø 1020 / 12 mm guide steel tube for Ø 800 mm sewer of fibre glass reinforced plastic, 36 m long and crossing below two asphalt roads. The construction and assembly works on site were interrupted and these works had been started by a company of similar scope of activity. This company used technology of pushing steel tube using screw machine in order to perform the task. The reason for interruption of the construction works was the considerable collapse found of the front end of the pushed guide steel tube which at 20 m from the start of the inlet shaft was approximately 38 cm – inadmissible lower level from the design elevations as a result of which the installed tube became useless. The review of the available design documentation and preliminary visual inspection on site showed that the layout of the newly designed tube fell partially in a sand stratum in high underground water conditions. The origin of the underground water was result of the immediate vicinity of the site to Tundzha river. The most probable reason for the collapse of the tube installed according to the above technology was the water saturated sand stratum through which the installed tube run.

Selection of suitable technology

On the base of projects given by the Employer, taking into consideration of the unfavourable geological conditions and unsuccessfully implemented screw technology, the engineering staff of Raicommerce Construction JSC performed thorough analysis of the possible solutions for the execution of the assigned task. The results showed that none of the available trenchless methods applied separately was suitable for installation of tube of such large diameters in such unfavourable geological conditions. The specific conditions required to find other non-standard solution. Facing this challenge, the working team selected the option of experimental (for the first time in this country) implementation of two trenchless technologies in parallel: 

  1. Controlled horizontal drilling (HDD);
  2. Horizontal pushing open end steep tube using hydraulic press.

  The designed method included two steps:

  1)    Independent implementation of the first technology in order to perform guide pilot drilling.

  2)    Implementation of both technologies in parallel during the installation of the steel guide tube itself in order to provide the required pushing force and accuracy.

  In order to ensure the execution of the task according to the suggested method, the working process was arranged in two stages

Stage I:

 Performed pilot drilling according to the design elevations from inspection shaft 1 to inspection shaft 2 using HDD. Then, the pilot drill hole would be enlarged (reamed) in stages up to Ø 485 mm diameter taking into account that the drill lower part must remain below the underground water level and sand stratum. Figure 1 shows the execution scheme of stage I.

 

Stage II:

Комбинирано приложение на технологиите - избутване с хидравлична преса и изтегляне чрез HDD

Installation of Ø 1020 / 12 mm guide steel tube using open end segments, 4 m long. The preparation of the segments (lowering and welding) has been performed in the specially adapted inlet hole in inspection shaft 2. The technology for installation of the tube included both pushing using hydraulic press located in inspection shaft 2 and drawing using HDD from inspection shaft 2 to inspection shaft 1. Another steel pipe of Ø 385 mm diameter had been welded on the front face of the first segment of the guide tube according to the details shown in Figure 2. It acted as a guide directing the drawing process with the HDD machine along the design enlarged horizontal drill. This accessory does not allow moving from the pilot drill and from the design layout inclination, respectively.

Избутване с хидравлична преса

Due to the tube open front end, during the tube forward movement, the tube cut the remaining earth between reamed pilot drill Ø 485 and the Ø 1020 guide tube contour. The remaining earth had been collected inside the installed tube and had been removed regularly. Figure 2 shows the execution scheme for the second stage of the working process.

Conclusion:

The designed method of combined use of two trenchless technologies by Raicommerce Construction JSC has been implemented successfully in order to overcome the unfavourable geological conditions on the site assigned to the company. Because of the site conditions, the implementation of this method gave remarkable good results. The guide steel pipe Ø 1020 x 12 mm, 34.5 m long has been installed with lower than 0.53 % deviations from the designed inclinations and the construction and assembly works have been completed for less than 10 working days.

 

 

 

 

 

Работен обяд с министъра на околната среда и водите

На 17 май в Хотел "Балкан" в София се проведе работен обяд с г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Темата на събитието беше перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на събитието.

На срещата присъстваха още Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда", Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС, Камелия Георгиева, изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд и представители на бизнеса.

    

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на конференция

На 24 ноември се проведе пета национална конференция „ОПОС и ПРСР – в преход към новия оперативен период”. Събитието бе организирано от Камарата на строителите в България, в. „Строител“ и Българска асоциация по водите. Мероприятието се проведе в „София хотел Балкан” и събра над 200 представители на управляващите органи, възложители, проектанти, изпълнители и надзорни фирми.

Форумът беше открит от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В дискусията взеха участие Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Яна Георгиева – главен директор Главна дирекция Оперативна прогрма „Околна среда“. Инж. Иван Моллов, изпълнителен директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, бе модератор във втория панел „Добри практики в строителството. Предизвикателствата при изпълнението на проектите – гледна точка на възложителя и изпълнителя“. В него взеха участие Малина Крумова – директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ към Министерски съвет, инж. Анастасия Стоименова – мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“ АД, инж. Пламен Костов – ръководител-проект в „Станилов“ ЕООД и Андрей Цеков, зам. председател на УС на КСБ.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе официален партньор на събитието.

    

 

 

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД получи награда

Камарата на строителите в България връчи наградите на най-добрите компании в строителния сектор. Това стана на традиционния бал по повод професионалния празник на бранша Димитровден. Събитието се проведе в „София хотел Балкан”, а домакини бяха Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД спечели трето място в раздел големи на категорията Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Наградата бе връчена на изпълнителния директор инж. Иван Моллов.

"Райкомерс Конструкшън" бе партньор на дискусионен форум

Дискусионен форум на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“

 На 28 септември Камарата на строителите в България (КСБ) организира петия дискусионен форум на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“. Събитието се проведе в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“ и на него присъстваха множество ключови фигури от централната и местната власт, както и от водещи строителни компании в страната.

На форума бяха обсъдени перспективите за строителство през 2016 г. и възможностите по оперативните програми. Дискутиран бе и проектът за нов Закон за обществените поръчки.„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД беше официален партньор на събитието.

   

 

Raicommerce Construction

129 Dr. Peter Dertliev Blvd.
1359 Sofia

Bulgaria

(+359) 02/ 925 14 44, 925 13 33, 0885/ 610 649

 

Certificates

Log In or Register