Menu

English (UK)

Content

Създаване

   „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е създадена през 1991 г. с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи. В развитието си компанията разширява своята дейност в областта на

строителство на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно полагане.

  За 25 години компанията е изградила повече от 760 километра водопроводни и над 250 километра канализационни мрежи. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се развива устойчиво и през последните години достига средно годишни приходи от над 25 милиона евро.

  През 1995 г. е първата в България фирма, която прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж. 11 години по-късно „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, отново първа в страната, прилага технологията на микротунелиране.

  Партньорството със „Софийска вода“ АД, част от Veolia Water, започва през 2001 г. Повече от 14 години компанията носи отговорност за аварийната поддръжка и рехабилитацията на над 30% от водоснабдителната мрежа на град София.

  В началото на 2005 г. компанията започва изпълнението на своя първи проект, финансиран от Европейския съюз, а през 2012 г., на територията на Република Македония, осъществява първия си проект извън България

 

 

 

Вход или Регистрация