Menu

English (UK)

Content

Човешки ресурси

Колективът на фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е една от основните причини за над 20-годишния просперитет на фирмата.

Доверието, взаимното уважение и солидарността са основни ценности за служителите и Ръководството на фирмата.

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД има богата фирмена култура и установена корпоративна ценностна система и ежедневно се стреми да обогатява знанията и повишава квалификацията на своите служители.

Вход или Регистрация