Menu

English (UK)

Content

Безизкопни технологии

 През 1995 г. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, търсейки иновативни решения, за първи път в странатa използва безизкопно полагане на продуктопроводи, посредством машини за направляемо хоризонтално сондиране. Чрез внедряване на този нов, икономически изгоден и с минимално отражение върху обществения живот и околната среда метод, се полагат основите за създаване и развитие на едно ново за фирмата направление „Безизкопни технологии“.

 През годините, прилагайки различни методи на безизкопни технологии, направлението изпълнява множество обекти, свързани с подмяната на съществуваща и изграждането на нова подземна инфраструктура от всякакъв вид – водопроводи, газопроводи, подземни електропроводи и други.

 Чрез направляемо хоризонтално сондиране се изпълняват голяма част от обектите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД като само за последните 6 години, направлението е положило безизкопно над 365 км продуктопроводи.  

 „Безизкопни технологии“ разполага с голям набор от техника, с различен капацитет и възможности: 

  • Шест управляеми машини за направляемо хоризонтално сондиране с капацитет до 20 тона, максимален диаметър на полагане 1000 мм и дължина до 400 м;
  • Хидравлична преса – максимален диаметър на полагане 1700 мм и дължина до 50 м;
  • Над 20 пневматични машини за изграждане на нови и подмяна на амортизирани тръбопроводи.

  Ползите от безизкопното полагане на тръбопроводи и технологиите за рехабилитация са:

  • Значително намаляване на изкопни,транспортни и възстановителни работи;
  • Висок социален ефект;
  • Не се затварят подходите на гражданите;
  • Не се нарушава графикът за движение на градския транспорт; Не се спира движението;
  • Многократно се намалява опасността от инциденти;
  • Запазва се екологичното равновесие в района на строежа.

Вход или Регистрация