Menu

English (UK)

Content

Инфраструктурно строителство

 Основната дейност на направление „Инфраструктурно строителство“ е изпълнение на големи инфраструктурни проекти. То е специализирано в изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация и изграждане на помпени, хлораторни и пречиствателни станции (за питейни и за отпадъчни води), резервоари и депа за отпадъци.

 С доказания си богат опит направлението успешно е изпълнило повече от 400 проекта с положени над 420 км водопроводни и над 210 км канализационни тръби.

 „Инфраструктурно строителство” има високи постижения по отношение на успешното изпълнение на широкомащабни проекти, финансирани от международни институции, като Европейския съюз, ЕБВР и други.

 В съответствие със стратегията за развитие на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, направлението непрекъснато разширява обхвата на своята дейност като в последните години „Инфраструктурно строителство“ може да се похвали с техника за видеообследване на тръбопроводи, както и с технология за безизкопната им рехабилитация.

 „Инфраструктурно строителство” разполага с повече от 100 висококвалифицирани специалисти, които са разпределени в 15 екипа. Постоянно инвестира в модерно оборудване и разполага с отлично оборудван машинен парк и разнообразна техника с тегло от 7 до 35 тона. „Инфраструктурно строителство“ изгражда тръбопроводи от всякакъв материал при всякакви условия.

 

 

 

 

 

Вход или Регистрация