Menu

English (UK)

Content

Клон Плевен

“Райкомерс Конструкшън – клон Плевен”АД е  сформиран през септември 2003 г. със сключването на договор с “ВиК” – Плевен ЕООД за Авариен ремонт и подръжка на ВиК мрежата в гр. Плевен и област Плевен. Основна дейност на Клона е реконструкция и изграждане на улични водопроводи, сградни водопроводни отклонения, улични канали, сградни канални отклонения, ревизионни шахти, изграждане на външни газразпределителни мрежи и вътрешни ВиК инсталации.

Мащабни обекти (Референтни обекти) изпълнени от клон Плевен през последните 5 години

2012 г. - Преустройство на съществуваща производствена сграда в производствена и складова сграда в гр. Плевен; част: ВиК, Възложител Рени Богданова ЕООД - Изпълнена е дъждовна канализация от тръби Pragma ?250  с обща дължина 89 и ?160 – 102м.  Външен водопровод от ПЕВП тръби с диаметър ?110 с обща дължина 248м и монтиран ВВ. Изпълнена и вътрешна канализация от PVC тръби ?200; ?110; ?50.
2011 г. Аварийно отводняване на гр. Никопол по ул. Христо Смирненски, по ул. Осъм, по ул. Ген. Криднер,  гр. Никопол,  Възложител “Релинг” ООД - По ул. Ген. Криденер за положени тръби ПП с диаметър ? 200 и ? 300 и са изградени 3 броя РШ. По ул,. Осъм са положени тръби с диаметър ? 400; ? 315; ? 300; ? 200; ? 90, изградени са общо 9 броя РШ . По ул. Христо Смирненски са положени тръби с диаметър ? 500; ? 400;  ?300; ?200; ?160 и ?90 като по рази улица са изградени общо 13броя РШ.
2011 г. Газоразпределителна мрежа на гр. Плевен - Етап 10 .1 /в регулация/ и Етап 10.2/извън регулация, Възложител "Инжстрой“ ЕООД -  По етап 10.1/ в регулация е изпълнен газопровод с даметър ?160 с обща дължина 896м. По етап 10.2 извън регулация е изпълнен газопровод с диаметър ?125 с обща дължина 1428 м.
2008 г. Аварийна подмяна на водопровод по бул. Христо Ботев с тръби ПЕВП от ? 32 до ?315 с обща дължина 2060 м. Специфично за обекта е, че булеварда е част от републиканската пътна мрежа, висок трафика на МПС и пешеходци.
2008/2009 г. Канализация град Никопол - І етап, Възложител Община Никопол - ПЕ Тръби от ? 200 до ? 1200. Обща дължина – 1185 м.
2008/2009 г. Главен колектор I от канализационната мрежа на гр. Луковит - разделна канализация, Община Луковит
Обектът се изпълнява на два етапа. Първи етап битов колектор от ПЕ гофрирани тръби ? 315 с обща дължина 588м; ? 400 – 205м. СКО са изпълнени от ПЕ тръби ?200 – с обща дължина 148м. Втори етап е изпълнен битов и дъждовен колектор от ПЕ гофрирани тръби от ?200 до ? 630 с обща дължина 908м. Специфичното за обекта е втория етап от трасето на канализацията е в скалистата почва.
2007 г. Изграждане на канализация по ул. Мърчияну, с. Гривица, Община Плевен – Възложител  Община Плевен - Канализация от ПЕ гофрирани тръби от ? 160 до ? 600 с обща дължина 1134м, успоредно са положени перфорирани дренажни ПЕ тръби ?110 за отвеждане на подпочвени води;  87 броя СКО към жилищните сгради по улицата, са изпълнени от ПВЦ  тръби ? 160 положени в бетонов кожух ? 400 с бща дължина 593м.
2007/2008 г. Водоснабдяване с. Ставерци, с. Брегаре от Ченгене Сарай, община Долна Митрополия - изграждане на помпена станция и на резервоар 500 м3, Възложител МРРБ - Довършителни работи по изграждането и оборудването на централна помпена станция,  бункерни помпени станции, черпателен водоем V=100 м3, водоем с обем 500 м3, удароубивателна шахта и водопровод ? 280 ПЕ с дължина 100 м преминаващ над р. Искър по мостово съоръжение (пасарелка), част от което е възстановено от нас. Направено е укрепване с габиони на десния бряг на р. Искър около устоя на мостово съоръжение. Спецефичното за този обект беше, че се намира в труднодостъпна местност.
2007/2008 г. Подобряване качеството и сигурността на водоснабдяването за населението и бизнеса - Позиция I - "Реконструкция главен клон от ОК 2186 до ОК 710А - гр. Плевен", Възложител  Община Плевен - ПЕВП Тръби то ? 110 до ? 500. Обща дължина - 1547 м. Обектът се намира в центъра на града и интензивният трафик и наличието на много комуникации усложнява  работата. 
2007 г. Изграждане на канализация в с. Буковлък, община Плевен – І етап, Възложител  Община Плевен, Канал от тръби ПЕ ? 500 – 298м, част от които 20 м са положени в стоманобетонов кожух ?800 при преминаването под път Плевен – Долна Митрополия. Напревени са две преминавания на канала през р. Буковлъшка бара.
2006/2009 г. Строително-монтажни, строително-ремонтни работи и аварийни ремонти по водопроводната мрежа в експлоатационните райони на "В и К” - ЕООД, гр. Плевен - "Плевен-град"; "Плевен-община"; "Никопол"; "Белене"; "Гулянци"; "Червен бряг"; "Левски"; "Долни Дъбник"; "Долна Митрополия". В и К ЕООД, Плевен

Вход или Регистрация