Menu

English (UK)

Content

Текущи проекти

Община Бяла, област Русе – Изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета;

Община Бяла Слатина Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина;

Община Бяла СлатинаРеконструкция на водопроводната мрежа в населените места от община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители

Община Шумен– Строителство и реконструкция на канализационни клонове и съпътстващи водопроводи.

 

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация