Menu

English (UK)

Content

Реализирани проекти

Община Свиленград - Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа 

Община Бяла Слатина - Интегриран проект за воден цикъл на град Бяла Слатина

Община Костинброд - Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях

Община Пирдоп - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа

Община Пирдоп - Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане на канализационна мрежа на с. Душанци, община Пирдоп

Община Балчик - Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка в  Община Балчик - Област Добрич

Община Кюстендил - Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Кюстендил

Община Свиленград - Основен ремонт на водопроводна мрежа централна градска част

Столична община – Изграждане на главен канализационен колектор, в.з. "Бояна", район Витоша

Община Хасково - Изграждане на кранова шахта и преминаване под високоскоростна ж.п. линия Пловдив-Свиленград

Община Плевен – Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Бръшляница

Община Свиленград - Изграждане на дренажна и напоителна система в гр. Свиленград

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на магистрален водопровод Сливо поле, гр. Русе

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Банско

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Баня

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Подмяна на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Гоце Делчев

Община Свиленград - Укрепване подпорна стена и дига на р. Марица, гр. Свиленград

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Изграждане на хлораторна станция гр. Банско

Община Свиленград - Изграждане на уличен водопровод

Община Никопол – Изграждане на канализация на град Никопол

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  - Изграждане на външен водопровод за с.  Витановци, Община Перник

Община Бойница - Реконструкция и преустройство на външен водопровод с. Бойница

Община Луковит – Изграждане на главен колектор от канализационната мрежа на гр. Луковит

Община Плевен - Реконструкция главен клон гр. Плевен

Община Белово - Изграждане на канализация с. Аканджиево, Община Белово

Община Ракитово – Изграждане на допълнително водоснабдяване на община Ракитово

Община Брегово - Реконструкция на водоснабдителна система  на Община Брегово

Община Банско - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Банско

Община Белово – Изграждане на водоснабдяване и канализация на Малко Белово

Община Банско - Реконструкция на водопроводна мрежа Света Троица, гр. Банско

Община Плевен -  Реконструкция на канализация по гр. Плевен

Община Плевен - Изграждане на канализация в с. Буковлък, община Плевен

Община Хасково - Реконструкция на напорен водопровод от ПС Ябълково – Хасково

Община Плевен – Реконструкция на канализация в гр. Плевен

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Ремонт  на водопровод в гр. Девня

Община Белоградчик - Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Белоградчик

Община Плевен - Изграждане на канализация в с. Гривица, Община Плевен

Община Добрич - Рехабилитация на водопроводи  в гр. Добрич

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Реконструкция главен клон І и ІІ в с. Български извор, община Тетевен

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на водоснабдяване, помпена станция и резервоар на с. Ставерци, с. Брегаре, община Долна Митрополия

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Реконструкция на магистрален водопровод в гр. Монтана

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Изграждане на нов напорен резервоар в гр. Банско

Община Банско - Проектиране и изграждане на  водопроводна мрежа, гр. Банско

Община Сухиндол - Преустройство и благоустрояване на Централен площад  “Красива България” – гр. Сухиндол

Община Сухиндол - Изграждане на канализация в  гр. Сухиндол

Община Земен - Изграждане канализация и реконструкция на водопровод

Община Банско - Изграждане на канализационна и водопроводна инфраструктура в гр. Банско

Община Чепеларе - Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Чепеларе

Община Сухиндол - Изграждане на Колектор и канализационни клонове

Община Раднево - Изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Ковачево

Община Радомир – Изграждане външен водопровод на с. Извор

Община Радомир – Изграждане на канализация и главен колектор в  гр. Радомир

Община Плевен - Изграждане на главен колектор в гр. Плевен

Община Кюстендил - Реконструкция на магистрален водопровод

Община Радомир – Изграждане на водоснабдяване с. Дрен

Община Радомир – Реконструкция на канализация в гр. Радомир

Община Кюстендил - Изграждане на магистрален водопровод

Община Костинброд - Реконструкция на водопровод в гр. Костинброд

Община Ковачевци – Изграждане на водоснабдяване с. Егълница

Община Ружинци - Реконструкция на водопроводна мрежа с. Дреновец

Община Радомир – Изграждане на водоснабдяване с. Горна Диканя

Вход или Регистрация