Menu

English (UK)

Content

Започна работата по проекта в гр. Шумен

Официално бе даден старт на втория етап от проекта за воден цикъл на град Шумен

На 9 декември с ритуална първа копка бе даден старт на проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – етап 2”. Дейностите по проекта обхващат строителство и реконструкция на канализационни клонове и съпътстващи водопроводи. „Райкомерс Конструкшън“ е част от консорциум „Аквабилд Шумен“, който е изпълнител на проекта.

На събитието присъстваха представители на община Шумен и на фирмите изпълнителки по проекта, както и много гости.Планираните дейности, които „Райкомерс Конструкшън“ ще изпълни са над 3 000 метра битова и дъждовна канализация. Също така ще  бъдат изградени и прилежащите сградни канални отклонения и улични оттоци. Освен канализацията ще бъде изграден и част от главния водопровод. Строително монтажните работи по проекта трябва да приключат до средата на 2015 г.

Видеообследване на тръбопроводи

 

Иновациите и високото качество винаги са били в основата на фирмената политика на „Райкомерс Конструкшън". Компанията непрекъснато инвестира в нови технологии, които оптимизират работния процес и водят до повишаване на качеството на извършената работа. Поредното доказателство за това бе закупуването на Модулна система за инспекция на канали ECO-STAR400 на RAUSCH, която със своите характеристики и аксесоари е единствената по рода си в България.


ECO-STAR400 е модулна система за обследване на канали с диаметри от 135 mm до над 2000 mm, като се използва само една единствена камера и количка (робот) и съответните аксесоари. Цялата система е вградена и монтирана в микробус. Най-ценното е, че системата позволява пълен, подробен доклад на извършената работа и измервания. Също така, с нея е възможно изчисляване на наклони, заснемане на видео клипове и снимки, както и 3D графика на инспектираната тръба, чрез която се показват евентуални деформации. Софтуерът, който се използва е „Pipe Commander", с него се изчисляват наклоните и 3D графиката. Камерата е изключително здрава и е направена изцяло от алуминий. Разполага с вградени диодни лазери за измерване на диаметър, деформации и повреди на тръбите. Камерата позволява 10x оптично приближение и 12x дигитално. Системата позволява да се работи под вода на дълбочина до 5 m и налягане до 0,5 bar.

Райкомерс започна работа по проекта в гр. Бяла

Стартира проект „Интегрирано управление на водите на територията град Бяла“, обл. Русе

На 25 септември бе даден старт на проект „Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла", обл. Русе. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Водеща организация е Община Бяла, а ВиК Русе е партньор. Общият бюджет на проекта е 41 410 157 лв. като от Кохезионния фонд се предоставят 32 124 343 лв., националното съфинансиране е в размер на 8 031 086 лв., а община Бяла, обл.Русе участва в проекта с 1 254 728 лв. собствено участие.

Работата по проекта е разделена на две обособени позиции:

1. „Инженеринг - работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр. Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор“;

2. „Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр. Бяла, обл. Русе“.


Работите по обособена позиция две ще бъдат извършени от Kонсорциум „Райкомерс Бяла“, с лидер „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Кметът на града откри събитието с кратко приветствие към гостите, след това по няколко думи за проекта казаха и останалите официални лица. Началото на обекта бе дадено с ритуална първа копка.

Дейностите по обособена позиция две включват: изграждане на събирателен колектор от гр. Бяла до ПСОВ; Изграждане на довеждащ колектор от Гара Бяла до ПСОВ (4,2 км); Изграждане на две канализационни помпени станции; Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Бяла (17 км); Реконструкция на водопроводната мрежа по трасета, съвпадащи с уличната мрежа на новоизградената канализация (16,7 км). Ще бъде направено и около 180 м окачено преминаване по мост на гл. път София – Русе.

Полагане на студен асфалт в Пловдив

  На 26 август се проведе техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката „Ратек“. Събитието се състоя пред сградата на  „Водоснабдяване и канализация“ Пловдив.

  Демонстрацията предизвика голям интерес и бе посетена от множество гости от строителния и водния сектор. Присъсващите имаха възможността да се запознаят с качествените характеристики на студен асфалт „Ратек“. Те наблюдаваха от първо лице технологията на полагане по време на възстановяване на участък пред сградата.

  Студеният асфалт „Ratec” се полага при всякакви метеорологични условия. Той е подходящ за полагане както при ниски, така и при високи температури (от -29 ° до +49° С). Продуктът е разработен съвместно канадската фирма McAsphalt Industries. Подходящ е за ремонт на пътища, пътеки и паркинги. Може да бъде прилаган както за запълване на дупки и пукнатини, така и за полагане на цялостна пътна настилка. Едно от най-големите му предимства е, че има същата експлотационна гаранция, както  традиционната гореща асфалтова смес.

 

С грижа за безопасността на работното място

Стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в строителния сектор

Главна инспекция по труда стартира извънредна информационна и инспекционна кампания, с основна цел превенция на злополуките в сектор „Строителство”, водещи най-често до смърт и инвалидност. Предвижда се да бъдат проверени над 400 строителни предприятия в цялата страна. По време на инспекциите сериозно внимание ще бъде отделено на информираността на длъжностните лица и работодателите по какъв начин да осигуряват по-безопасни и здравословни условия на труд на служителите си.

В тази връзка като компания, за която грижата за безопасността е на първо място, „Райкомерс Конструкшън“ също взе отношение по темата. Инж. Румен Шолев, експерт по Здравословни и безопасни условия на труд, даде специално интервю за водеща в страната медия. В него той сподели, какви са изискванията и превантивните мерки, който компанията ежедневно спазва и следи.

Можете да прегледате оригиналния репортаж ТУК.

Полагане на студен асфалт в София

  На 18 юли се проведе техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката „Ратек“. Събитието се състоя в двора на централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ София, което се намира на ул. „Рожен“ № 15. Мероприятието бе съчетано с откриването на обновената сграда на дружеството.

  Демонстрацията предизвика голям интерес и бе посетена от множество гости от строителния и водния сектор. Присъсващите имаха възможността да се запознаят с качествените характеристики на студен асфалт „Ратек“. Те наблюдаваха от първо лице технологията на полагане по време на възстановяване на участък пред сградата.

  Студеният асфалт „Ratec” се полага при всякакви метеорологични условия. Той е подходящ за полагане както при ниски, така и при високи температури (от -29 ° до +49° С). Продуктът е разработен съвместно канадската фирма McAsphalt Industries. Подходящ е за ремонт на пътища, пътеки и паркинги. Може да бъде прилаган както за запълване на дупки и пукнатин
и, така и за полагане на цялостна пътна настилка. Едно от най-големите му предимства е, че има същата експлотационна гаранция, както  традиционната гореща асфалтова смес.

Райкомерс на международна конференция

В периода 28-30 юни „Райкомерс Конструкшън ЕАД“ взе участие в XIV международна конференция „Водопроводни и канализационни системи“ в гр. Яхорина, Босна и Херцеговина. На изнесената презентация и проведените срещи беше предоставена информация за основните дейности на фирмата и за богатия й опит при изграждането и поддръжката на ВиК мрежи. На събитието участваха представители от Хърватия, Косово, Албания, Македония, Словения, Сърбия и други страни от Югоизточна Европа.

ВиК дружество полага студен асфалт

Снимката е архивнаОбщинското водно дружество във Велинград започна полагането на студен асфалт с марката Ратек. Качествените характеристики на продукта позволяват той да бъде полаган при всякакви метеорологични условия, при температури от - 29 до + 49 градуса. Лесен е за транспортиране и за полагането му не се изисква специфична техника. Тези предимства на продукта правят възможно възстановяване на пътната настилка веднага след отстраняване на авариите по ВиК мрежата. Това от своя страна ще допринесе за бърза реакция при отстраняване на авариите и по-добро обслужване на клиентите.

Репортаж от полагането можете да видите тук.

 

 

„Райкомерс Конструкшън“ подари самолетен билет на „Вода София“

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД сподели богатия си опит по време на международното изложение „Вода София”. За поредна година компанията се включи в тридневната специализирана изложба, която традиционно се проведе в „Интер Експо Център” в гр. София. 

Професионалистите от „Райкомерс Конструкшън” представиха високите постижения на дружеството при управлението и изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти.Българската фирма привличаше внимание не само с интересния си щанд, но и зарадва един от гостите си.

За първи път тази година „Райкомерс Конструкшън” проведе специална викторина с награда - самолетен билет до европейска столица. В играта имаше възможност да се включи всеки пожелал да попълни кратка анкета, съдържаща един задължителен въпрос и два по желание. Съгласно условията участниците трябваше да посочат в кой град е била използвана тръбата, изложена на щанда на „Райкомерс Конструкшън”, избирайки между София, Брегово и Ракитово. Болшинството от посетителите успяха да посочат правилния отговор, който е София.

Допълнителните две точки в анкета бяха: „Знаете ли през коя година „Райкомерс Конструкшън” е изпълнила първия си проект с безизкопни технологии в България?” и „Считате ли, че реформите във водния сектор на България ще са успешни?” Естествено на втория въпрос мненията на участниците бяха различни, но на първия посоченият отговор беше категорично 1995 г. Желаещи да опитат късмета си имаше до последния момент. В часа на истината късметлията беше изтеглен от седемгодишната Биляна Иванова в присъствието на инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Печелившият във викторината е Петър Парчев. Той ще може да посети със самолет европейска столица по свой избор, като ще получи билет за отиване и връщане.

 Десислава Бакърджиева

Полагане на студен асфалт в Бургас

На 20 и 21 май в Бургас бе проведена техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката “Ratec“. Качествените характеристики на продукта бяха представени по време на на състезание по откриване на скрити течове и обучителен семинар на тема „Намаляване на неотчетените водни количества“, организирани от Българската асоциация по водите.

На събитието присъстваха управители, служители, технически екипи на ВиК дружества, представители на бизнеса и научните среди, експерти и др. За тях представляваше голям интерес да се запознаят с технологията за полагане на студения асфалт. Успяха да го направят от първо лице по време на демонстрацията. Тя започна с повърхностна обработка на настилката и изсипване на асфалтовата смес. Уплътняването бе резлизирано посредством малък виброваляк. Дейностите бяха извършени за изключително кратко време, а след нанасянето на асфалта, повърхността бе годна за употреба.

Студеният асфалт „Ratec” подходящ е за ремонт на пътища, пътеки и паркинги. Може да бъде прилаган както за запълване на дупки и пукнатини, така и за полагане на цялостна пътна настилка. Едно от най-големите му предимства е, че има същата експлотационна гаранция, както  традиционнатагореща асфалтова смес. Също така може да бъде полаган при всякакви метеорологични условия и температури от -29 ° до +49° С.

 

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

 

Сертификати

Вход или Регистрация