Menu

English (UK)

Content

Райкомерс Конструкшън ЕАД участва в Академия лидерите, Сезон 4

На 14 октомври Изпълнителният директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД, инж. Иван Моллов заедно с инж. Васил Василев – директор Инфраструктурно строителство и Безизкопни технологии, инж. Александър Миков – Технически директор , инж. Димитър Петков – директор ВиК строителство и поддръжка и д-р. инж. Боян Борисов - управител на Ар Си Дизайн, взеха участие в Академия лидерите, сезон 4. Презентацията започна с дефинирането на понятията „Инфраструктурен обект“, „Обществена поръчка“ и премина към заданието на не лекия казус поставен от Райкомерс Конструкшън ЕАД – „Подмяна на уличен водопровод по класическа технология /чрез изкоп/ и безизкопна технология /чрез хоризонтален сондаж/. Предизвикателствата на участниците бяха в много направления от изработването на линейни графици, проектобюджет, анализ и сравнение на двете технологии до преценяване на подхода и правилното използване на ресурсите.

Студентите задаваха въпрос след въпрос, засягайки теми като санкции за просрочено време на изпълнение и предаване на обекта, доколко е възможна добрата планировка и как се постига това. Всички събрали се от екипа на Райкомерс, в рамките на три часа споделяха опит събран през годините на дългогодишната си практика с присъстващите студенти.

Презентирането и отговорите на участниците по зададения казус беше планирано за 21.10/сряда/, но по молба на част от отборите беше поискана отсрочка, поради желанието им да се запознаят по задълбочено с проекта. Стремежа на участниците беше приет с цел допълнителното време да допринесе за по-добрата подготовка и вникването в материята на студентите. Екипът на Райкомерс Конструкшън ЕАД, очаква с нетърпение отговорите на взелите участие студенти на 28.10.2020г. и им пожелава успех!

Raicommerce/Hobelix Raicommerce/Hobelix3

Вход или Регистрация