Menu

English (UK)

Content

Проект "Повишаване на енергийната ефективност в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД”

ПОКАНА

На 31.07.2020 г. в град София, ж.к Люлин 5, бул. „д-р Петър Дертлиев” № 129, ет. 2, Голяма зала, от 11:00 ч ще се проведе заключителна пресконференция по проект "Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване", договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 5 050 141.00 лв.

Европейско финансиране: 2 122 955.31 лв.

Национално финансиране: 374 639.16 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Вход или Регистрация