Menu

English (UK)

Content

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Във връзка с изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.008-1622 по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Наименование на проекта: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Описание на проекта: Проектното предложение на “Райкомерс Конструкшън” ЕАД включва дейности, насочени към усъвършенстване на добрите и здравословни условия на труд в предприятието. Работодателят предвижда да въведе мерки, които да допринесат за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот на служителите. Акцент ще бъде поставен върху практиките за удължаване професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 год). Предвидените мерки ще включват въвеждане на гъвкави форми на заетост и следващата от тях промяна в системата на заплащане на труд. Планирано е осигуряването на средства за колективна защита и ЛПС, които да подобрят условията на труд и професионалния и здравен статус на засегнатите работници и служители. За да осигури комфорт и добра работна среда за работещите на открити обекти, работодателят ще закупи и оборудва контейнер, предназначен за отдих и хранене. Продължителността на проекта ще бъде 17 месеца.

 

Цели и резултати на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобрение на работната среда в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

 

Обща стойност на проекта: 422 477,22 лв.  

 

Размер на БФП: 80 %  

 

Съфинансиране от ЕСФ: 287 284,51 лв.

 

Национално съфинансиране: 50 697,27 лв.

 

Начална дата: 22.05.2017 г.

Крайна дата: 22.10.2018 г.

 

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация