Menu

English (UK)

Content

Работен обяд с министъра на околната среда и водите

На 17 май в Хотел "Балкан" в София се проведе работен обяд с г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Темата на събитието беше перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на събитието.

На срещата присъстваха още Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда", Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС, Камелия Георгиева, изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд и представители на бизнеса.

    

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

 

Сертификати

Вход или Регистрация