Menu

English (UK)

Content

Райкомерс Конструкшън ЕАД е сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

За 13-а поредна година Камарата на строителите в България проведе класацията на най-добрите компании в сектора. Наградените фирми за 2019 г. по групи строежи са определени от Комисята за оценка и класиране с председател инж. Христо Димитров, зам. председател на УС на КСБ, и членове Валентин Николов, изп. директор на Камарата, и Георги Грънчаров, ръководител звено „Регистър“ в КСБ. Общият брой на строителите, участвали в класирането е 5202. Райкомерс Конструкшън ЕАД беше обяваена за сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

Най-голямото Областно представителство на КСБ – в София, също обяви победителите в ежегодния си конкурс „Най-добър строител”. В категория „Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“ - Райкомерс Конструкшън ЕАД стана носител на сребърен приз за 2019г.!

Райкомерс Конструкшън ЕАД участва в Академия лидерите, Сезон 4

На 14 октомври Изпълнителният директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД, инж. Иван Моллов заедно с инж. Васил Василев – директор Инфраструктурно строителство и Безизкопни технологии, инж. Александър Миков – Технически директор , инж. Димитър Петков – директор ВиК строителство и поддръжка и д-р. инж. Боян Борисов - управител на Ар Си Дизайн, взеха участие в Академия лидерите, сезон 4. Презентацията започна с дефинирането на понятията „Инфраструктурен обект“, „Обществена поръчка“ и премина към заданието на не лекия казус поставен от Райкомерс Конструкшън ЕАД – „Подмяна на уличен водопровод по класическа технология /чрез изкоп/ и безизкопна технология /чрез хоризонтален сондаж/. Предизвикателствата на участниците бяха в много направления от изработването на линейни графици, проектобюджет, анализ и сравнение на двете технологии до преценяване на подхода и правилното използване на ресурсите.

Студентите задаваха въпрос след въпрос, засягайки теми като санкции за просрочено време на изпълнение и предаване на обекта, доколко е възможна добрата планировка и как се постига това. Всички събрали се от екипа на Райкомерс, в рамките на три часа споделяха опит събран през годините на дългогодишната си практика с присъстващите студенти.

Презентирането и отговорите на участниците по зададения казус беше планирано за 21.10/сряда/, но по молба на част от отборите беше поискана отсрочка, поради желанието им да се запознаят по задълбочено с проекта. Стремежа на участниците беше приет с цел допълнителното време да допринесе за по-добрата подготовка и вникването в материята на студентите. Екипът на Райкомерс Конструкшън ЕАД, очаква с нетърпение отговорите на взелите участие студенти на 28.10.2020г. и им пожелава успех!

Raicommerce/Hobelix Raicommerce/Hobelix3

Договор за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“

На 24.07.2020г. в гр. Ямбол по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, финансирана по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ бе подписан Договор за Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златица до напорен резервоар – гр. Елхово.

Инж. Иван Моллов представляващ обединение Тунджа 2020 ДЗЗД, и инж. Стоян Радев - управител на ВиК Ямбол, подписаха договора в присъствието на официалните гости на събитието: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов и Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.

Инж. Моллов сподели с присъстващите на събитието, че от инженерингова страна обектът не представлява съществена сложност за Обединение Тунджа 2020 ДЗЗД, но въпреки това ще бъде доста интересен, тъй като ще бъде изпълнен изцяло по безизкопна технология. По този начин се свеждат до минимум изкопно-насипните работи, ще се постигне срочно и качествено завършване на проекта и без негативно влияние върху околната среда.

В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в района.

Проект "Повишаване на енергийната ефективност в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД”

ПОКАНА

На 31.07.2020 г. в град София, ж.к Люлин 5, бул. „д-р Петър Дертлиев” № 129, ет. 2, Голяма зала, от 11:00 ч ще се проведе заключителна пресконференция по проект "Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване", договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 5 050 141.00 лв.

Европейско финансиране: 2 122 955.31 лв.

Национално финансиране: 374 639.16 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Райкомерс с плакет за принос в развитието на Хидротехническия факултет при УАСГ

На връх 70-та годишнина на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия Райкомерс Конструкшън ЕАД получи благодарствен плакет за принос в реализацията на кадрите и развитието на факултета. На специална среща с представители на бизнеса и съсловни организации деканът доц. д-р инж. Ирина Костова сподели за предизвикателствата и новостите в обучението и благодари за множеството програми, които се реализират съвместно.

Честването на годишнината на Хидротехническия факултет на УАСГ започна с официално откриване, гост лекции и презентации на фирмите спонсори на събитието. За Райкомерс Консрукшън представянето беше поверено на инж. Димитър Петков, който е възпитаник на този факултет. Висшето училище събра представители на различни поколения хидроинженери на празничен коктейл и концерт.

На 8 ноември в рамките на честването се провежда и научна конференция с гост лектори от Австрия, Сърбия, Босна и Херциговина, Русия.

    

Райкомерс спечели златен приз „Най-добър строител“

Областното представителство на Камарата на строителите в България в София връчи традиционните си годишни награди „Най-добър строител“ на тържествена церемония по повод деня на строителя. Събитието се състоя на 31 октомври в столичния хотел Балкан и домакин бе инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет (УС) на КСБ, председател на ОП на КСБ – София.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД спечели първа награда в категорията „Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“ Наградата връчи главният архитект на София – арх. Здравко Здравков с думите, че строителството е фактор, който може да промени градската среда и пожела по-малко проблеми с администрацията. В категорията „Средни предприятия с оборот от 5 до 20 млн. лв.“ първото място бе отредено на „Интерхолд“ ЕООД, а при „Малките предприятия с оборот до 5 млн. лв.” първото място зае  „Мико – Д“ ООД.

Сред официалните гости на церемонията бяха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, зам.-кметовете на Столичната община Дончо Барбалов и доц. д-р Тодор Чобанов, проф. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД, инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха водещият Драгомир Симеонов и група Б.Т.Р.

   

Райкомерс участва в дискусионния форум „Лидерите, които строят“

На 22 май т.г. инж. Димитър Петков - директор „ВиК строителство и поддръжка“ в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД взе участие в дискусионния форум „Лидерите, които строят“. Последното за сезон 3 събитие се фокусира върху темата „Project management“. Заедно с инж. Петков на сцената в Университета по архитектура строителство и геодезия застанаха Деница Цекова, от IMPA – Bulgaria и д-р инж. Дочка Василева, специалист в управлението на инвестиционни строителни проекти в България и чужбина. Водещ на дискусията беше Вероника Денизова от Bloomberg TV.

Димитър Петков сподели с присъстващите студенти, архитекти и инженери своя дългогодишен опит в ръководене на проекти в строителството. Представи основните етапи и участници, които има един строителен проект. Даде и ценни съвети за личностните лидерски и професионални умения, с които всеки ръководител трябва да разполага, за да ръководи успешни проекти. Сред най-полезните напътствия от страна на инж. Петков бяха думите му за мотивацията – „…Не бива да се страхувате от предизвикателства, трябва да бъдете енергични и мотивирани и да не пренебрегвате знанията от по-опитните от вас…“ добави представителят на Райкомерс.

Централното фоайе на УАСГ беше изпълнено с млади хора, които нетърпеливо задаваха въпроси към тримата лектори, засягайки теми като сертифицирането по международните стандарти за управление на проекти и до колко то е предимство или недостатък.  Законодателната рамка при изготвяне на изискванията по тръжните процедури, както и програмите за насърчаване на млади предприемачи, финансирани от Фонда на фондовете. Дискусията завърши с обещанието темата „Project management“ да бъде в програмата и на следващия сезон от „Лидерите, които строят“.

   

Райкомерс отново е призьор от Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа

Райкомерс Конструкшън ЕАД за пореден път бе отличен на Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа като се класира на второ място  в категорията големи предприятия. На церемонията, която се проведе на 22 февруари т.г., бяха наградени общо 16 компании и институции, раздадени бяха и три индивидуални приза, като в конкурса участваха фирми от различни сектори на икономиката.

Класацията се организира за девета поредна година от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", с подкрепата на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", и цели насърчаване усилията на компаниите за прилагане и спазване на най-високи стандарти за безопасност и здраве при работа.

Наградата на Райкомерс е следствие от дългогодишната, целенасочена и систематична политика по безопасност и здраве. Дружеството е поставило управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители. Провежда се  периодично оценяване и управление на производствените рискове с активното участие на работниците и служителите. Осъществява се мониторинг и измерване на факторите на работната среда,  провеждат се обучения и се поддържа открит диалог с представителите на работниците при управлението на условията на труд. Благодарение на непрекъснатото повишаване на информираността и познанията на работещите във фирмата за рисковете за здравето и живота им, се поддържат такива условия на труд, които да не водят до професионални заболявания и злополуки при работа. Творческите идеи и подходи, които прилагат служителите по безопасност и здраве при работа на Райкомерс, са сред основните предпоставки за лидерски позиции на компанията във ВиК сектора на България.

  

Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), система за вакуумна екскавация (Мярка 2) и система за микро-тунелиране (Мярка 3)“, разделена в три обособени позиции

 

 Във връзка с проект "Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване", договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие:

Прикачена е тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), система за вакуумна екскавация (Мярка 2) и система за микро-тунелиране (Мярка 3)“, разделена в три обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 - Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси;
  2. Обособена позиция 2 - Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за вакуумна екскавация;
  3. Обособена позиция 3 - Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за микро-тунелиране.

Срок за подаване на оферти: 06.12.2018 г. – 13.12.2018 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 13.12.2018 г.

Възложител: "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

 

Приложени документи  за изтегляне:

Приложение 3.2 – Публична покана

Приложение 3.3 – Изисквания към офертите

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 1

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 2

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 3

Приложение 3.6 – Методика за оценка на офертите

Приложение 3.7 – Декларация на кандидата

Договор за доставка по обособена позиция 1

Договор за доставка по обособена позиция 2

Договор за доставка по обособена позиция 3

Декларация за регистрация по ЗТР

 

С официална първа копка започна строителството на проект „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово“

На 28.11.2018 г. беше даден старт на строителните дейности по проект „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово ”. На официалната церемония по „първа копка” присъстваха изпълнителният директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД – г-н Иван Моллов, Кметът на Община Елхово – Петър Киров,  Областният управител на Област Ямбол, Управителя на „ВиК” Ямбол ЕООД, Зам.- кметове и служители на Общинска администрация.

Символичната първа копка бе направена от възложителя Община Елхово, представляван от Кмета – Петър Киров и изпълнителя на обекта Райкомерс Конструкшън ЕАД, представляван от изпълнителният директор – г-н Иван Моллов.  В обръщението си инж. Моллов поздрави гражданите на Елхово и общинската администрация за извървения дълъг и труден път до започване на проекта, като още веднъж подчерта важността му за по-добрия бит на града и за по-чиста околна среда. Той обаче напомни, че най-трудната част едва сега започва, когато строители и граждани ще трябва да понесат заедно неудобствата на строителния процес и завърши с призив за търпение и разбиране. От своя страна кметът на Елхово – Петър Киров отбеляза, че основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води в р. Тунджа и в по-общ план – постигане изискванията, заложени в националното и европейско законодателство за отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.  Г-н Киров каза още, че с изпълнението на настоящия проект ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот и ще се намали здравния риск за населението.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда и е с бюджет 4 489 725.59 лв. без ДДС. Предвидените за изпълнение дейности са: Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа с дължина около 3 500 м. Рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа с дължина около 2 500 м. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца. На следващ етап се предвижда и проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително изграждане на довеждащ колектор до нея.  

Цялостното изпълнение на проекта ще доведе до постигне на една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

  

Вход или Регистрация