Menu

English (UK)

Content

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0132-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 5 050 141,00  лв., от които 2 122 955,31 лв. европейско и 374 639,00 лв. национално финансиране. Предвидено е проектът да се изпълни за 24 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на кандидата, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление.

 

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални и нематериални активи, включващи закупуването и въвеждането в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси, мобилна система за вакуумна екскавация и система за микро-тунелиране, както и на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

 

Проектът предвижда и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, както и сертифицирането й в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е в сила от 01.08.2018 г.

 

Екипи на „Райкомерс Конструкшън“ подмениха три крана с тегло над 9 тона в резервоар в „Модерно предградие“

Екипи на „Райкомерс Конструкшън“ подмениха три спирателни крана с диаметър 800 и общо тегло над 9 тона в сухата камера на резервоар „Модерно предградие“ в гр. София. Съоръжението снабдява с питейна вода голяма част от ж.к. „Люлин“, както и кварталите „Красна поляна“ и „Западен парк“. Монтажът, част от планова подмяна по съоръжения на „Софийска вода“, бе направен на 16.05.2018 г. за рекордно кратко време. Благодарение на скоростните действия на екипите пускането на водата на 12 000 домакинства в „Люлин“, бе извършено 4 часа по-рано от планираното.

За едва 6 часа две бригади от направление ВиК строителство и поддръжка в сътрудничество с екип на Външно водоснабдяване към „Софийска вода“ успяха да подменят старите амортизирани крановете с нови. Спирането на водата, съпътстващо такава монтажна дейност, отнема от 10 до 20 часа. За намаляване на този времеви отрязък, служителите на „Райкомерс Конструкшън“ направиха предварителна подготовка. На 15.06.2018 г. екип от опитни водопроводчици заедно с висококвалифицирани заварчици отстранява старите ръждясали болтовете на крановете и на тяхно място поставя нови. Тези предходни действия са намалили значително работата по демонтажа на крановете в деня на фактическата смяна.

Опитните специалисти от фирмата не за първи път се сблъскват такава дейност. През миналата година „Райкомерс Конструкшън“ подменя с нови 20 спирателни крана с диаметър 800 и множество такива с по-малък размер. Към момента бригади работят и по ул. „Граф Игнатиев“ и „Солунска“ в гр. София, където предстои да бъдат сменени всички стари кранове. Тези монтажи са по възлагания на „Софийска вода“ и целят подобряване на инфраструктурата на Столицата, което е основен приоритет и на „Райкомерс Конструкшън“.

По повод подмяната в резервоар „Модерно предградие“ „Софиска Вода“ отправи специални благодарности за „добрата организация на работата“ на служителите на своя дългогодишен партньор „Райкомерс Конструкшън“.

 

Снимка: Благой Кирилов, публикация в. „24 часа“, 17 май 2018 г., стр. 10 Бизнес

 

 

 

 

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Във връзка с изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.008-1622 по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Наименование на проекта: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Описание на проекта: Проектното предложение на “Райкомерс Конструкшън” ЕАД включва дейности, насочени към усъвършенстване на добрите и здравословни условия на труд в предприятието. Работодателят предвижда да въведе мерки, които да допринесат за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот на служителите. Акцент ще бъде поставен върху практиките за удължаване професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 год). Предвидените мерки ще включват въвеждане на гъвкави форми на заетост и следващата от тях промяна в системата на заплащане на труд. Планирано е осигуряването на средства за колективна защита и ЛПС, които да подобрят условията на труд и професионалния и здравен статус на засегнатите работници и служители. За да осигури комфорт и добра работна среда за работещите на открити обекти, работодателят ще закупи и оборудва контейнер, предназначен за отдих и хранене. Продължителността на проекта ще бъде 17 месеца.

 

Цели и резултати на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобрение на работната среда в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

 

Обща стойност на проекта: 422 477,22 лв.  

 

Размер на БФП: 80 %  

 

Съфинансиране от ЕСФ: 287 284,51 лв.

 

Национално съфинансиране: 50 697,27 лв.

 

Начална дата: 22.05.2017 г.

Крайна дата: 22.10.2018 г.

 

Шеста национална конференция по ОПОС и ПРСР

На 22 Ноември се проведе Шестата национална конференция по ОПОС и ПРСР, организирана от Камара на Строителите в България и Българска Асоциация по Водите.

На събитието присъстваха водещи специалисти от бранша.

Инж. Благой Козарев и Ина Йорданова изнесоха Презентация на тема: „Стандартизирани типови документи по ОПОС 2014-2020“.

"Ние не сме разработили само стандартизирани договори, а целият пакет от документи, който е необходим по ОП „Околна среда". Това заяви инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и зам. –председател на БАВ по време на Шестата национална конференция „ОПОС и ПРСР“, организирана от КСБ и БАВ и с медийното партньорство на в. „Строител“.

„Тези документи бяха разработени съвместно с колегите от МОСВ. Самата документация е доста подробна и обемна и в няколко последователни броя на в. „Строител“ ще я публикуваме“, обясни инж. Козарев.

Blagoi-Kozarev

 

 

 

 

Откриване на чешма в гр.Костинброд

На 10 Септември 2016 г. от 10.00 ч. в градинката „Д-р Никола Чилов“ започна официална церемония за откриване на новата чешма, подарък от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд поздрави присъстващите, след което бе осъществен водосвет с отец Дамян и накрая се пристъпи към прерязване на лентата. На събитието присъстваха още г-жа Росица Иванова – областен управител на Софийска област, г-н Никола Нитов – управител на „ВиК София-област“ ЕООД, инж. Иван Моллов – Изпълнителен директор на фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – гр. Костинброд, служители на общинска администрация гр. Костинброд и много граждани.

„Новата придобивка е подарък за нашата община от фирмата, която беше водеща за изграждането на воден цикъл гр. Костинброд. Чешмата не случайно е разположена тук, защото благодарение на общинския съвет, градинката в която се намира, носи името на д-р Никола Чилов. Той е създателят на завода, одухотворил е сърцето на гр. Костинброд, дал е препитание на много домакинства.“ Кметът добави, че има голями амбиции за тази част на града. Тук ще бъде изграден модерен културен център. Цел е сградата на старата баня да претърпи мащабна реконструкция. В нея ще се намира художествена галерия, музейна експозиция, кръжоци и ще бъде предоставена възможност на хората на изкуството да творят.

Чешмата символизира водния цикъл на града. Идеята за нея дойде от предишният кмет на община Костинброд – г-н Милен Димитров, към настоящ момент общински съветник. В разговори с фирмите, осъществили водния цикъл и най-вече с фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД отбелязваме впечетляващо финала на водния цикъл в гр. Костинброд.

Г-жа Росица Иванова благодари за поканата да участва в поредния прекрасен празник в община Костинброд и добави, че това е „черешката на тортата“ в проекта за изграждане на воден цикъл гр. Костинброд.

Един труден проект за гр. Костинброд остава в миналото като изпитание и за общината и за фирмите изпълнители.

   

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД отпразнува своя юбилей


През 2016 г се навършват 25 години от създаването на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. По този повод, на 17 юни колективът на фирмата отпразнува своя юбилея с голямо празненство в с. Паталеница. Над 400 човека, служители, роднини и приятели на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се събраха на стадиона в селото където отбелязаха годишнината.

Събитието бе открито от генералния директор на фирмата инж. Благой Козарев, който прозинесе кратко приветствено слово. Специално за тържеството бе дошъл и кметът на Пазарджик г-н Тодор Попов, който поздрави „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД по случай юбилея. Приветствено слово произнесе и основателят на фирмата инж. Петър Козарев.

Организиран бе футболен мач между два отбора, съставени от служители на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. След изпълнението на дузпи победил стана Синият отбор. Специално за празненството бяха приготвени традиционните Паталенски агнета на чеверме. За доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър „Хебър“.

    

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

Снимка 1. Съществуващо положениеВъпреки общоизвестните предимства на безтраншейните технологии за полагане на тръби, често фирмите прилагащи този метод са изправени пред множество предизвикателства, предвид геоложките условия на обекта. На такъв интересен случай попадна и инженерният екип на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. 

Описание на задачата

Фирмата бе потърсена за съдействие във връзка с неуспешен опит за безтраншейно полагане на обсадна стоманена тръба Ø 1020/12 мм за канализационен колектор Ø 800 мм стъклопласт с дължина 36 м под два асфалтови пътя. Обектът бе с преустановени строително монтажни работи, започнати от фирма със сходен предмет на дейност. Същата е използвала технология с пробутване на стоманена тръба чрез шнекова машина за изпълнение на задачата. Причината за прекъсването на строителните работи е отчетеното значително пропадане на предния край на пробутваната обсадна стоманена тръба, което на 20 м от началото на входната шахта е около 38 см – недопустимо по-ниско ниво от проектните коти, в резултат на което полаганата тръба става неизползваема. Прегледът на наличната проектна документация и предварителен оглед на обекта на място, показват, че трасето на новопроектираната тръба попада частично в пясъчен слой, намиращ се в условията на високи подпочвени води. Произходът на подпочвените води се обуславя от непосредствената близост на обекта до река Тунджа. Най-вероятната причина за пропадането на полаганата тръба по гореспоменатата технология е именно водонаситеният пясъчен слой, през който преминава полаганата тръба.

Избор на подходяща технология

На базата на предоставените от възложителя проекти, съобразявайки се с неблагоприятните геоложки условия и неуспешно приложената шнекова технология, инженерният състав на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, извърши обстоен анализ на възможните решения за изпълнение на поставената задача. Резултатът показа, че нито един от наличните традиционни безтраншейни методи, приложен самостоятелно, не е подходящ за полагането на тръба с толкова голям диаметър в тези неблагоприятни геоложки условия. Специфичните условия налагаха да се намери друго нестандартно решение. Изправени пред това предизвикателство, работният екип избра вариант за експериментално (за първи път на територията на страната) съвместно прилагане на две безтраншейни технологии: 

  1. Управляемо хоризонтално сондиране (HDD)
  2. Хоризонтално избутване на стоманена тръба с отворен край с помощта на хидравлична преса.

Разработеният подход се състои от две стъпки:

1) Самостоятелно прилагане на първата технология, с цел изпълнението на направляващ пилотен сондаж;

2) Съвместно прилагане на двете технологии при същинското полагане на стоманената обсадна тръба, с цел осигуряване на необходимата сила на избутване и точност.

За изпълнение на задачата по приетия подход, работният процес беше организиран в два етапа:

 Етап I:

 Изпълнение на пилотен сондаж, съгласно проектните коти от РШ1 до РШ 2 чрез HDD.Впоследствие, пилотният сондаж бе разширен (райберован) поетапно до диаметър Ø 485, съобразявайки се, долната част на сондажа да остане над нивото на подпочвени води и пласт пясък. Схемата на изпълнение на етап 1 е показана на Схема- Етап I.

 

Етап II:  

Комбинирано приложение на технологиите - избутване с хидравлична преса и изтегляне чрез HDD Полагането на обсадна стоманена тръба Ø 1020/12 мм на сегменти с отворен край и дължина от 4 м. Подготовката на сегментите (спускане и заваряване) беше осъществено в пригодения за целта входен отвор в РШ2. Технологията на полагане на тръбата включва едновременно избутване чрезразположена в РШ 2 - ХП (хидравлична преса) и изтегляне чрез HDD в посока от РШ 2 към РШ 1.На лицевата част на първия сегмент от обсадната тръба бе заварена друга стоманена тръба с диаметър Ø 385 мм, съгласно детайла показан на Схема- Етап II. Тя изпълнява ролята на водач, направляващ процеса на изтегляне с HDD машината по проектно изпълнения разширен хоризонтален сондаж. Това приспособление не позволява изместване от пилотния сондаж и съответно от проектния наклон на трасето.

Избутване с хидравлична пресаБлагодарение на отворения преден край на тръбата, при движението си напред, тя изрязва останалата земна маса между райберования пилотен сондаж Ø 485 и контура на обсадната тръба Ø 1020. Остатъчният земен пласт се натрупва във вътрешността на полаганата тръба и периодично се почиства. Схемата на изпълнение на втория етап от работния процес е представена на Схема- Етап II.

Заключение:

Разработеният подход за комбинирано използване на две безтраншейни технологии от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, бе успешно приложен за преодоляване на неблагоприятните геоложки условия на възложения обект. Предвид особеностите на обекта, приложението на този подход даде забележително добри резултати. Обсадната стоманена тръба с диаметър Ø 1020х12 мм и дължина 34,5 м бе положена с отклонение по малко от 0,53% от проектния наклон, а строително монтажните работи, бяха извършени за по-малко от десет работни дни.

 

 

 

 

 

Работен обяд с министъра на околната среда и водите

На 17 май в Хотел "Балкан" в София се проведе работен обяд с г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Темата на събитието беше перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на събитието.

На срещата присъстваха още Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда", Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС, Камелия Георгиева, изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд и представители на бизнеса.

    

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на конференция

На 24 ноември се проведе пета национална конференция „ОПОС и ПРСР – в преход към новия оперативен период”. Събитието бе организирано от Камарата на строителите в България, в. „Строител“ и Българска асоциация по водите. Мероприятието се проведе в „София хотел Балкан” и събра над 200 представители на управляващите органи, възложители, проектанти, изпълнители и надзорни фирми.

Форумът беше открит от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В дискусията взеха участие Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Яна Георгиева – главен директор Главна дирекция Оперативна прогрма „Околна среда“. Инж. Иван Моллов, изпълнителен директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, бе модератор във втория панел „Добри практики в строителството. Предизвикателствата при изпълнението на проектите – гледна точка на възложителя и изпълнителя“. В него взеха участие Малина Крумова – директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ към Министерски съвет, инж. Анастасия Стоименова – мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“ АД, инж. Пламен Костов – ръководител-проект в „Станилов“ ЕООД и Андрей Цеков, зам. председател на УС на КСБ.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе официален партньор на събитието.

    

 

 

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД получи награда

Камарата на строителите в България връчи наградите на най-добрите компании в строителния сектор. Това стана на традиционния бал по повод професионалния празник на бранша Димитровден. Събитието се проведе в „София хотел Балкан”, а домакини бяха Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД спечели трето място в раздел големи на категорията Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Наградата бе връчена на изпълнителния директор инж. Иван Моллов.

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация