Menu

English (UK)

Content

Структура

През 2011 г., „Райкомерс Конструкшън” ЕАД реорганизира структурно дружеството с цел диверсификация на дейностите и активите. Обособи се холдингово дружество със самостоятелни производствени дружества, които са с тясно профилирана производствена дейност.

Компанията допълнително повишава устойчивостта на бизнес модела чрез разширяване в международен план, насочвайки се към развиващите се страни в източна Европа, към развити пазари – в централна Европа, както и засилване на взаимодействието между неговите дъщерни дружества.

 

 

Вход или Регистрация