Menu

English (UK)

Content

Награди и отзиви


 

- 2011 г. -  Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2010 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

                                                                                                                                                                      

 

- 2009 г.- Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2008 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната сред

 

 

 

 

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация