Menu

English (UK)

Content

Награди и отзиви


   

  - 2018 г. -  Златен приз в сред големите фирми в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2017 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;


  

- 2011 г. -  Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2010 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

                                                                                                                                                                      

 

- 2009 г.- Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2008 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната сред

 

 

 

 

Вход или Регистрация